TandPlus

TandPlus: elk jaar tot 2.000 euro per persoon!

 

Laat een hoge tandartsfactuur je glimlach niet bederven.

TandPlus, de nieuwe tandverzekering van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, voorziet vanaf 1 januari 2021 een extra tussenkomst waar de wettelijke ziekteverzekering niet, of slechts gedeeltelijk, tussenkomt.

 

Voor welke zaken ben ik met TandPlus verzekerd?

Het jaarlijks maximumbedrag voor je terugbetalingen is vastgesteld op 2.000 euro en dit vanaf het eerste jaar (na je eventuele wachttijd). 

Met onze tandverzekering is het steeds duidelijk welke tussenkomsten je krijgt. Deze zijn bepaald voor de volgende categorieën:
    

de wettelijke remgelden voor ambulante tandheelkundige verstrekkingen die uitgevoerd zijn door een in België door het Riziv erkende tandarts

50%

maximum van 250 €

ambulante tandzorgen worden enkel de kosten begrepen van de volgende prestaties: tandprothesen, tandbruggen, kronen en stiften, tandimplantaten, parodontologie en tandextracties.

50%

Maximum van € 1.250

Supplementen

50% met max van € 125

Orthodontie

plaatsen apparaat: 250 €

Maximum van € 1.000 per behandelingsplan. (Voor orthodontie worden géén supplementen terugbetaald!)

na 12 raadplegingen: 250 €

na 30 raadplegingen: 250 €

einde orthodontie: 250 €


Wat valt niet onder deze tandverzekering:

  • esthetische tandverzorging: bv.  het bleken van je tanden of het plaatsen van facetten;
  • stomatologie (mondchirurgie) niet uitgevoerd door een Riziv erkende tandarts;
  • ingrepen voortvloeiend uit een beoefening van een betaalde sport of vrijetijdsbeoefening van gevaarlijke sporten luchtvaartsporten, wintersporten, gemotoriseerde sporten.

Wat kost een TandPlus verzekering?

Onze TandPlus verzekering is een verzekering die betaalbaar is voor iedereen. Je kan ervoor kiezen om jaarlijks, per kwartaal of per maand je bijdrage te betalen. We zetten voor jou de maandpremies 2022 op een rijtje:

 0 tot en met 6 jaar  Gratis
 7 tot en met 25 jaar  € 8,28
 
 26 tot en met 49 jaar  € 12,55
 
 50 tot en met 64 jaar*  € 16,06
 
 65 jaar en ouder  € 19,07

 

 * personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag, betalen meteen het tarief 65+, tenzij zij over een gelijkaardige tandverzekering beschikken bij een ziekenfonds.

Wie pas aansluit na 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering had:

 65 tot en met 69 jaar   € 30,12
 
 70 jaar en ouder  € 35,14

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is verzekeringsagent (CDZ- nr. 2007) voor “VMOB HospiPlus”. De VMOB HospiPlus is een verzekeringsonderneming, met maatschappelijke zetel te Statieplein 12, 9300 Aalst, en ondernemingsnummer BE 0471.458.404, toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen onder het nummer 250/01, om de tak 2 'ziekte' te beoefenen. Deze website heeft enkel een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlus rechtsgeldig. Het Belgisch recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van dit contract is levenslang. Indien je een klacht hebt, kan je contact opnemen met het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of via de ombudsman van de verzekeringenVoor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze producten kan je steeds terecht bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?