Opvang

Tijdelijke opvang

Kortverblijf

Met kortverblijf wordt een tijdelijk verblijf met overnachting bedoeld in één van de door de Vlaamse overheid erkende centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, woonzorgcentra, vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra.

Het centrum voor kortverblijf kan tijdelijk de zorg overnemen omwille van diverse redenen, waaronder:

  • Het ontlasten van de centrale mantelzorger
  • Het overbruggen van een crisissituatie
  • Revalidatie bij chronische ziekte

Er moet nadien wel een terugkeer naar de thuissituatie zijn.

Vanuit het ziekenfonds wordt een tussenkomst van € 10/dag gegeven. Dit voor maximum 28 kalenderdagen per jaar.

Hoe aanvragen?

Het kortverblijf kan je, zonder aanvraag bij het ziekenfonds, volledig zelf regelen. Om de tussenkomst de bekomen, bezorg je de factuur met een ziekenfondsklevertje aan je ziekenfonds.

Weet je niet waar terecht? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk. Zij staan klaar met informatie en advies. t. 053 76 99 71 of dmw@nzvl.be


Zorgverblijf

Een centrum voor zorgverblijf is een voorziening waar de cliënt kan herstellen na een heelkundige ingreep of ernstige aandoening.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen werkt samen met een aantal verblijven. Sommige verblijven werken via het derdebetalerssysteem. Dit betekent dat jij enkel je persoonlijke tussenkomst en het volledige verblijf van de begeleider, indien een begeleider je tijdens je verblijf vergezelt, betaalt aan het verblijf. De rest van factuur vordert het verblijf rechtstreeks terug van het ziekenfonds. 

Hier vind je een overzicht van de verblijven waarmee we samenwerken. Je ziet wie met het derdebetalerssysteem werkt.

Naam verblijfGemeenteWebsiteDerdebetalerssysteem
DunepanneDe Haanwww.dunepanne-mloz.beJA
NamasteMerendreewww.namaste-huis.beNEE
Residentie 't NeerhofBrakel-Elstwww.residentieneerhof.beNEE
WZC Ten KerselaereHeist Op den Bergwww.tenkerselaere.beNEE
DennenheuvelBomal Sur Ourthewww.dennenheuvel.beJA
Hoge DuinOostduinkerkewww.hogeduin.beJA
SalvatorHasselthttps://www.jessazh.be/JA
De Koninklijke VillaOostendehttp://www.bzio.be/gezondheidscentrumJA
De MouterijAalsthttp://www.campusdemouterij.be/JA
De PastorijDenderhoutemwww.depastorij.euNEE
't Klein VeldekenAssewww.kleinveldeken.beNEE
Ten AnkerNieuwpoortwww.tenanker.beNEE
De Bron vzwZottegemwww.debronzorgtvooru.beJA
De CederDeinzewww.deceder.beJA
HeydeveldOpwijkwww.heydeveld.beNEE
Drie EikenEdegemwww.drie-eiken.comJA

Een tussenkomst van het ziekenfonds is mogelijk, indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • Ziekenfondsbijdrage is betaald.
  • Medische luik van het aanvraagformulier moet verplicht ingevuld zijn: men moet voldoen aan bepaalde medische voorwaarden.
  • Positief advies van adviserend geneesheer.

De verblijven worden toegekend in periodes van 7 overnachtingen met een maximum van 28 overnachtingen per kalenderjaar. De tussenkomst bedraagt € 20/nacht.

Hoe aanvragen?

Eerste aanvraag?
De aanvraag moet aan de hand van het aanvraagformulier aan de adviserend geneesheer (ziekenfonds) worden gestuurd. Bij ziekenhuisopname moet de aanvraag uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen worden ingediend die volgen op de ontslagdatum uit het ziekenhuis.

Verlenging?
Een verlenging van het verblijf kan tijdens het verblijf aangevraagd worden op basis van een medisch attest van de behandelende arts op voorwaarde dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds instemt met de verlenging. Een verlenging moet minstens 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van de verlenging, aangevraagd worden aan de hand van een verlengingsformulier.


Dagverzorgingscentrum

Een dagverzorgingscentrum staat in voor de opvang overdag. Dit kan voor één of meerdere dagen in de week. Het personeel in het centrum helpt bij het wassen en de verzorging. Er is verpleging voorzien en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Deze vorm van opvang geeft de mantelzorger de kans even op adem te komen en de hulpbehoevende persoon zo lang mogelijk in het thuismilieu te laten functioneren. Afhankelijk van het dagverzorgingscentrum kan een vervoerdienst ingeschakeld worden.

Vanuit het ziekenfonds wordt een tussenkomst van € 2,5/dag gegeven en dit voor maximum 50 dagen per kalenderjaar.

Hoe aanvragen?

Het verblijf in een dagverzorgingscentrum kan je, zonder aanvraag bij het ziekenfonds, volledig zelf regelen. Om de tussenkomst de bekomen, bezorg je de factuur met een ziekenfondsklevertje aan je ziekenfonds.

Weet je niet waar terecht?

Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk. Zij staan klaar met informatie en advies. t. 053 76 99 71 of dmw@nzvl.be


Permanente opvang

Woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen

Een woonzorgcentrum is in de volksmond beter bekend als een rusthuis. Een rust- en verzorgingstehuis (RVT) is een woonzorgcentrum waar ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

Je hebt als bewoner van een woonzorgcentrum je eigen kamer of leefruimte. Daarnaast zijn er in het woonzorgcentrum gemeenschappelijke ruimtes, waar je de andere bewoners kan ontmoeten en samen aan activiteiten kan deelnemen. Uiteraard kan je als bewoner het rusthuis in- en uitgaan wanneer je dat wilt, en kunnen familieleden of vrienden bij jou langskomen wanneer je dat wilt. Je bent er immers thuis.

Naast een permanente verblijfplaats biedt een woonzorgcentrum jou als bewoner ook de verzorging en ondersteuning die je vraagt. Dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

Er bestaan heel wat verschillen tussen de erkende woonzorgcentra, zowel qua faciliteiten als qua prijzen. Elk erkend woonzorgcentrum voldoet in elk geval aan de erkenningsvoorwaarden, die een basiskwaliteit in de opvang en de zorg garanderen. Elk woonzorgcentrum heeft ook een eigen reglement van orde: daarin staan belangrijke afspraken en huisregels.

Iedereen die 65 of ouder is, kan terecht in een woonzorgcentrum. In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden, en je bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig hebt, dat je naar een woonzorgcentrum verhuist.


Serviceflats

Een serviceflat is een vorm van zelfstandig aangepast wonen voor 65-plussers met aandacht voor (permanente) ondersteuning en zorg op maat. De bewoner kan ook beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals warme maaltijden. Een flat bestaat minstens uit een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. Er is extra aandacht voor veiligheid door de minieme aanwezigheid van trappen en een oproepsysteem om hulp in te roepen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?