Mutas wereldwijde reisbijstand voor kinderen

We bieden een wereldwijde (onbegrensde) dekking aan kinderen die kinderbijslag genieten die is toegewezen door de Belgische sociale zekerheid op het ogenblik van het verblijf. De dekking is enkel van toepassing in het kader van een recreatief verblijf (vakantie) en voor maximum 3 maanden.
 
Opgelet! Studenten die kinderbijslag genieten die is toegewezen door de Belgische sociale zekerheid en die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of een opleiding in het kader van hun studies volgen in het buitenland zijn enkel gedekt in de EER en in Zwitserland. 

Meest gestelde vragen

Wat met de dekking van een gezin (bvb. moeder, vader en 2 kinderen die kinderbijslag genieten) dat met vakantie is in Kenia?
  • De 2 kinderen voldoen aan de voorwaarden van de wereldwijde dekking. 
  • De ouders zijn niet gedekt. Er wordt bijgevolg aangeraden een bijzondere verzekering af te sluiten.
Wat indien één van de kinderen vanwege medische redenen moet worden gerepatrieerd?
 
Mogelijkheid tot het ten laste nemen van de repatriëringskosten van maximum één begeleider (ook al was deze oorspronkelijk niet wereldwijd gedekt, bv. de mama of de papa). 
 
Wat indien één van de kinderen om medische redenen niet terug kan keren op de voorziene datum?
 
Er kan een tegemoetkoming van maximum € 1.200 aan de begeleider worden toegekend voor de prijs van de kamer en het ontbijt, en voor het ticket voor de terugkeer. Het gaat om onvoorzienbare kosten indien de patiënt niet meer naar België terug kan keren op de voorziene datum, of indien de begeleiding wordt gerechtvaardigd door humane of medische redenen. De maaltijden en persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf na de oorspronkelijk voorziene datum van terugkeer naar België worden niet vergoed. 
 
Hoe weet men of de persoon op het ogenblik van de aanvraag aan Mutas werkelijk kinderbijslag geniet?
 
Er zal een bankbewijs worden gevraagd voor, tijdens of na de aanvraag om tegemoetkoming aan Mutas. We houden rekening met de dringendheid ter plaatse en begrijpen dat het bewijs ons pas later bereikt.  
Echter, indien we uiteindelijk dit bewijs niet ontvangen, wordt het totaal van de kosten aan de rechthebbende aangerekend, want dan kan hij niet aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden tot ‘wereldwijde dekking’.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?