Menswaardig levenseinde

Orgaandonatie, wilsverklaringen, euthanasie. Het zijn moeilijke thema’s. Vaak praten we er over, maar het is niet simpel om hierin keuzes te maken en beslissingen te nemen. Kwaliteit geven aan je levenseinde is nochtans belangrijk. De dienst maatschappelijk werk kan je helpen om deze keuzes bespreekbaar te maken.

Het is immers belangrijk dat je de keuzes tijdig hebt besproken met je familie, je huisarts, andere hulp­verleners en je omgeving. Op die manier krijgen zij de kans om er voor jou te zijn als je ooit in een situatie terechtkomt waarin je wilsonbekwaam bent geworden of waarin communicatie niet meer mogelijk is.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je wensen vooraf duidelijk te formuleren. Voor bepaalde keuzemogelijkheden is een schriftelijke verklaring noodzakelijk. Je moet meerderjarig zijn en in staat zijn om zelf te beslissen.

Een maatschappelijk werker van ons ziekenfonds kan je helpen bij het invullen en verspreiden van de nodige documenten. Hij/zij kan je ook helpen bij het organiseren van de zorgverlening.

Meer weten? Neem ook een kijkje in de folder 'menswaardig levenseinde'.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?