Juridisch advies

Bij je ziekenfonds kan je gratis terecht met klachten of vragen over de behandeling van je ziekte en gezondheid. De dienst maatschappelijk werk legt een zo volledig mogelijk basisdossier aan met daarin de klacht. Nadien wordt het dossier behandeld door de dienst ledenverdediging, Muja.

De dienst ledenverdediging helpt je o.a. bij:

  • Twijfels of vragen over je ziekenhuisfactuur
  • Informatie over je rechten als patiënt
  • Vermoeden van een medische fout
  • Problemen met de vergoeding van medische kosten of arbeidsongeschiktheid

Hoe?

De dienst maatschappelijk werk zal een dossier opmaken. Het is daarom belangrijk dat je de klacht of vraag duidelijk op papier zet. De maatschappelijk werker helpt je hier graag mee.