HospiForfait

Hospiforfait verleent een forfaitaire dagtussenkomst bij opname (ook dagkliniek!) en is perfect cumuleerbaar met andere kostendekkende hospitalisatieverzekeringen, zoals bv. HospiPlan of HospiPlus.

Je kan kiezen uit 3 formules:

  • Formule 1: 50 euro forfaitair per opnamedag
  • Formule 2: 25 euro forfaitair per opnamedag
  • Formule 3: 12,25 euro forfaitair per opnamedag

Dit bedrag wordt uitgekeerd bij hospitalisatie vanaf de eerste opnamedag, en als het moet zelfs tot en met de 90ste dag. Vanaf 65 jaar wordt de forfaitaire daguitkering pas vanaf de 4de opnamedag terugbetaald.


Bij een opname op een dienst psychiatrie (diensten 34, 37,41) en gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (61 t.e.m. 69) is de tussenkomst beperkt tot max. 30 dagen per kalenderjaar.

Maandpremie 2022Formule 1: € 50 per opnamedagFormule 2: € 25 per opnamedagFormule 3: € 12,25 per opnamedag
0 - 25 jaar€ 2,25€ 1,11€ 0,54
26 - 49 jaar€ 9,13€ 4,55€ 2,25
50 - 64 jaar*€ 11,73€ 5,85€ 2,90
Vanaf 65 jaar€ 20,86€ 10,47€ 5,21

* Personen die aansluiten vanaf 50 jaar betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar, indien deze personen niet over een gelijkaardige ziekenfondsverzekering beschikken.


Aansluitingsleeftijd

Aansluiten is mogelijk tot de 65ste verjaardag.


Premie-aanpassingen

De bijdrage-aanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 26, 50 of 65 jaar wordt. Vanaf het vierde kind is geen premie verschuldigd.


Wachttijden

Algemeen: drie maanden

Uitzonderingen:      

  • bij ongeval: geen
  • bij medisch-geassisteerde fertilisatie: twaalf maanden

Wens je aan te sluiten?

Bezorg ons dan het behoefteanalyse & het verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst.


Meer informatie?

  • Raadpleeg de productfiche onderaan deze pagina
  • Bezoek de website van HospiPlus: hospiplus.be
  • t 053 76 99 79 of info@hospiplus.be.
  • Vraag informatie in je plaatselijk kantoor.

Staat je binnenkort een ziekenhuisopname te wachten? Bekijk dan ook zeker ook 'We helpen je graag met ziekenhuisopname'.


Dit overzicht heeft een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlus rechtsgeldig.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?