Rol van ziekenfondsen in vaccinatiecampagne tegen Covid-19

Rol van ziekenfondsen in vaccinatiecampagne tegen Covid-19

De Belgische ziekenfondsen hebben alles in gereedheid gebracht om de voorrang voor risicopatiënten bij de vaccinatiecampagne mee mogelijk te maken. Op basis van de criteria van de Hoge Gezondheidsraad en de gegevens waarover ze beschikken, kunnen de ziekenfondsen risicopatiënten detecteren. ‘Als alles juridisch ingedekt is via het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden, kunnen wij de rijksregisternummers doorgeven aan de vaccinatiecodedatabank van Sciensano’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).


De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen bij besmetting met het coronavirus. Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad kunnen de ziekenfondsen, op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken, de risicopatiënten mee detecteren. Hun rijksregisternummer kan doorgegeven worden aan de vaccinatiecodedatabank van Sciensano. Deze databank mag enkel gebruikt worden in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19. De gegevens zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden.


Geen medische gegevens
‘Voor een goed begrip, wij zullen enkel doorgeven dat meneer Peeters recht heeft op een vervroegde vaccinatie, zonder mee te delen dat meneer Peeters een behandeling ondergaat voor zijn hoge bloeddruk, wat één van de vastgelegde risicofactoren is. Op geen enkel ogenblik zullen medische gegevens gedeeld worden’, verzekert Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). ‘Vaccinatie van de risicogroepen en een hoge vaccinatiegraad zijn cruciale voorwaarden om een terugkeer naar het normale leven mogelijk te maken. We willen er dan ook alles aan doen om deze opdracht tot een goed einde te brengen en zo bijdragen aan het slagen van de vaccinatiecampagne. Tegelijkertijd kunnen onze leden erop vertrouwen dat wij binnen het uitgetekende wettelijk kader, de bescherming van hun gegevens strikt zullen bewaken, zoals ze dat van hun ziekenfonds gewoon zijn.’
De detectie van de risicopatiënten zal gebeuren onder toezicht van de verantwoordelijke adviserend arts van het ziekenfonds. Voorwaarde om de gegevens door te sturen, is wel dat alles juridisch afgedekt is in een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden. De uitwisseling van de gegevens is ondertussen goedgekeurd middels een beraadslaging door het Informatieveiligheidscomité, waarin ook het principe van “vitaal belang” wordt aanvaard. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State hebben advies uitgebracht over het samenwerkingsakkoord en hebben verschillende verbeteringen voorgesteld. Van zodra het licht voor het samenwerkingsakkoord definitief op groen gaat, kunnen de ziekenfondsen hun opdracht in het kader van de vaccinatie van risicopatiënten, uitvoeren.


Uitnodiging
De risicopatiënten die niet opgenomen zijn in de lijst van de ziekenfondsen, omdat ze bijvoorbeeld geen specifieke behandeling volgen voor hun ziekte, kunnen toch gedetecteerd worden via hun behandelende arts. Die zal hun gegevens rechtstreeks in de vaccinatiecodedatabank ingeven.
De uitnodiging om je te laten vaccineren zal door de overheid per brief verzonden worden. Indien ze daarover beschikken, maken de ziekenfondsen ook de gsm-nummers en e-mailadressen van hun leden over aan de vaccinatiecodedatabank van Sciensano. Op die manier kan er via gsm en/of e-mail aanvullende communicatie volgen over je vaccinatie tegen Covid-19. Ook deze gegevens kunnen enkel gebruikt worden in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 en zullen na de coronapandemie vernietigd worden.