Kunnen Belgen die vb. in Spanje gaan overwinteren hun 3de prik in het buitenland krijgen?

Kunnen Belgen die vb. in Spanje gaan overwinteren hun 3de prik in het buitenland krijgen?

Ja, je neemt hiervoor best contact op met een plaatselijke arts of een arts in een ziekenhuis. Als je jouw uitnodigingsbrief bij hebt, neem je deze best mee maar dit is niet verplicht.

De arts in Spanje dient het toegediende vaccin wel te registreren, je vraagt dan best ook een attest met vermelding van datum + soort vaccin dat je toegediend kreeg.

Na terugkeer dien je ook jouw huisarts hier in België op de hoogte te brengen van je vaccinatie in buitenland want dit moet geregistreerd worden.

Het vaccinatiecentrum hier in België krijgt via het registratiesysteem de informatie van toediening vaccin door, je moet het vaccinatiecentrum hier in België dus niet zelf contacteren.