Kom uit je kop

Kom uit je kop

De ergste gevechten zijn die met jezelf... Vaak proberen we helemaal zelf onze problemen op te lossen, maar soms hebben we een ander perspectief of hulp nodig.

Blijf niet met je problemen zitten, maar praat erover.

Ga voor hulp en advies naar www.komuitjekop.be.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?