Extra covid-19 vaccin

Extra covid-19 vaccin

Selectie van risicopatiënten

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder antistoffen aanmaken na de basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. De meest recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze risicogroepen met een ernstige afweerstoornis het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan resulteren in een toename van antistoffen. Personen met een verminderde immuniteit, zullen een extra dosis toegediend krijgen teneinde hun immuniteit te optimaliseren.

De betrokken (risico-)personen zullen automatisch worden uitgenodigd.

Wie krijgt een extra prik?

Men heeft volgende categorieën personen vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder weerhouden voor een 3de prik:

• patiënten met aangeboren afweerstoornissen

• patiënten op chronische nierdialyse

• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

• patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren

• pretransplant, stamcel transplant en orgaantransplant patiënten

• patiënten met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva

Voor andere personen met een risicoprofiel voor Covid 19 die prioritair gevaccineerd zijn (bv diabetes) is er goed nieuws.  Zij reageren even efficiënt op de vaccinatie als gezonde personen en hoeven geen extra prik.

De geselecteerde personen ontvangen per post een uitnodigingsbrief. Als het e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij het ziekenfonds kan er eventueel ook een e-mail en/of sms gestuurd worden met de uitnodiging.  In principe zal de vaccinatie gebeuren in het vaccinatiecentrum waar de 1ste vaccinatie plaatsvond en dit ten vroegste 4 weken na de 2de vaccinatie.  Is dit vaccinatiecentrum reeds definitief gesloten zal er uitgenodigd worden in een ander vaccinatiecentrum dat zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de klant is gelegen.

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Iedereen kan zelf nakijken of hij/zij op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via www.mijngezondheid.belgie.be

In totaal zullen ongeveer 375 000 personen worden uitgenodigd voor een extra prik. Vanaf oktober zal deze lijst beschikbaar zijn.

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

In dat geval maak je best een afspraak met de vaste huisarts. Deze kan  je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook uitgenodigd zal worden voor de vaccinatie.

Het ziekenfonds kan je NIET toevoegen op de vaccinatielijst.

Meer info?

Nog vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be

Dat is de officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.