Duurzaamheidsacties ziekenvervoerders

Duurzaamheidsacties ziekenvervoerders

Elke burger voelt de impact van de inflatie door de stijgende kostprijzen. Ook de huidige tarieven van de ziekenvervoerders staan onder druk. Het NZVL heeft via Mutas vaste prijsafspraken met bepaalde vervoersdiensten gemaakt, waar ook wij contractueel aan gebonden zijn.

Tijdens onderhandelingen met ziekenvervoerders hebben we als ziekenfonds vernomen dat bepaalde vervoersdiensten actie wensen te voeren in de vorm van ‘duurzaamheidsdagen’. Tijdens een duurzaamheidsdag zal een ziekenvervoerder die deelneemt aan deze actie niet rijden aan de afgesproken tarieven en zal een duurzaamheidstarief gefactureerd worden.

Wat wanneer je een rit via Mutas hebt gepland tijdens een duurzaamheidsdag?

Mutas zal proberen een andere ziekenvervoerder voor je te zoeken. 

    • Indien een andere ziekenvervoerder gevonden is, zal Mutas enkel contact met je opnemen wanneer er sprake is van een wijziging van je oorspronkelijke afspraak. Bijvoorbeeld bij een wijziging van het ophaaluur.
    • Indien geen andere ziekenvervoerder gevonden is aan de huidige vastgestelde tarieven, zal Mutas je contacteren en je begeleiden om alsnog ziekenvervoer te regelen.

Dit kan tot gevolg hebben dat je een factuur ontvangt met een ‘duurzaamheidstarief’waarbij je nadien een tegemoetkoming ontvangt van je ziekenfonds.  Als ziekenfonds kunnen we echter niet garanderen dat je, indien je voldoet aan de voorwaarden, slechts een persoonlijk aandeel zal betalen.

Vanuit het ziekenfonds proberen wij er alles aan te doen zodat de impact van deze acties zo beperkt mogelijk zal zijn. Wij blijven initiatief nemen voor constructieve gesprekken met de ziekenvervoerders en andere betrokken partijen om tot een goede oplossing voor iedereen te komen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?