De Maximumfactuur houdt je medische uitgaven binnen de perken

De Maximumfactuur houdt je medische uitgaven binnen de perken

Wat is de Maximumfactuur ?

De maximumfactuur (MAF) is een beschermingsmaatregel die de uitgaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin, ouderen, gepensioneerden en chronisch zieken binnen de perken houdt.

Een groot deel van de medische kosten betaalt het ziekenfonds terug. Toch is er meestal een deel dat u zelf moet betalen, het remgeld. Als in de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan betaalt uw ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen volledig terug.

Niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de MAF. Uw ziekenfonds kan u meer info over uw persoonlijk dossier geven.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw tussenkomst van de maximumfactuur?

Het ziekenfonds houdt de teller van uw medische kosten bij. Als uw remgelden het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Van zodra het plafondbedrag bereikt is, hoeft u geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen bij de apotheker. Hetzelfde geldt voor uw ziekenhuisfactuur. Bij overschrijding van het plafondbedrag zal het ziekenhuis de remgelden die meegerekend worden voor de teller van de MAF rechtstreeks verrekenen met het ziekenfonds. Opgelet : supplementen vallen niet onder de teller van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van de patiënt.

 

Welke types MAF bestaan er?

 • De inkomens-MAF
  • Hiervoor komt iedereen in aanmerking. Bij dit type MAF is het plafondbedrag afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van uw gezin.
 • De sociale MAF
  • Hiervoor komen bepaalde sociale categorieën in aanmerking, bv recht hebben op verhoogde tegemoetkoming en ligt het plafondbedrag vast.
 • De MAF chronische zieken
  • Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 108,24 euro (geïndexeerd 2021) op het grensbedrag toegepast indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 • De MAF voor kinderen jonger dan 19 jaar
  • Dit type MAF is een extra bescherming voor kinderen en hier ligt het plafondbedrag vast.

 

Hoe kent het ziekenfonds de maximumfactuur toe?

Om in aanmerking te komen, onderzoekt het ziekenfonds de volgende elementen:

 • De samenstelling van uw gezin op 1 januari van het betrokken jaar (alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de berekening van de maximumfactuur).
 • Het netto belastbaar inkomen van u en dat van uw gezin van 2 jaar geleden.
 • Het bestaan van een sociale categorie binnen het gezin. In grote lijnen kan men stellen dat zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) hieronder vallen.
 • De chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging.

 

Toekenning statuut persoon met chronische aandoening.

Het ziekenfonds kent u dit statuut automatisch toe voor 2 jaar en kan vervolgens per jaar verlengd worden indien u voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • uw totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dit gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel.
 • of indien u het forfait voor chronisch zieken geniet.

 

Het ziekenfonds kent u het statuut voor een langere periode toe (5 jaar) indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • uw totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel.
 • en u lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte
Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?