Beperkende maatregelen: Coronavirus Covid-19

Beperkende maatregelen: Coronavirus Covid-19

 Op 9 maart 2020 heeft de Italiaanse regering nieuwe beperkende maatregelen aangekondigd voor het gehele Italiaanse grondgebied.

 

In gevolge deze beslissing van de Italiaanse autoriteiten, wordt aangeraden tot nader order alle reizen naar Italië uit te stellen.

 

Deze beperkende maatregelen zijn van kracht van 10 maart tot 3 april 2020. (voor reizen vanaf 10/03/2020 geen dekking via MUTAS (AVR)!)

 

Hierdoor is het verboden Italië binnen te komen of te verlaten. Er gelden enkele uitzonderingen voor verplaatsingen om gecertifieerde professionele redenen en voor absolute noodzaken van medische of dringende aard. In deze gevallen vragen de lokale overheden een ondertekende verklaring op eer. Buitenlandse toeristen mogen het land steeds verlaten. Belgische toeristen worden aangeraden de aanwijzingen van de Italiaanse overheden op te volgen.

 

Wens je meer info over het virus en hoe dit te voorkomen, surf dan naar www.info-coronavirus.be