Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home FAQ Pensioen

Pensioen

Moet ik mijn ziekenfonds verwittigen als ik op pensioen ga?
dropdown

Je moet het ziekenfonds niet verwittigen als je met pensioen gaat.  Wij ontvangen van de instelling die je pensioen uitbetaalt immers rechtstreeks een elektronisch pensioenattest. Denk eraan: uitkeringen via het ziekenfonds worden stopgezet vanaf de pensioendatum.

 

Vind je het belangrijk dat wij sneller op de hoogte zijn van je pensionering? Geef dit dan door, samen met je rijksregisternummer (rechts bovenaan SIS-kaart) en je naam, via klantenbeheer@nzvl.be.

Wat betekent het rustpensioen?
dropdown

Het pensioen gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je 65 jaar wordt. Indien je minstens 35 loopbaanjaren kan bewijzen, kan je vanaf de eerste dag van de maand volgend op je 60ste verjaardag je vervroegd rustpensioen krijgen. Let wel! Deze leeftijd- en loopbaanvoorwaarden worden geleidelijk opgetrokken.

 

Als bruggepensioneerde kan je niet met vervroegd pensioen gaan.

 

Aanvraag
Wens je je pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd, dan moet je zelf geen aanvraag indienen. De pensioendienst zal tijdig het nodige doen om je pensioen in orde te brengen. Indien je verkiest met vervroegd pensioen te gaan, mag je ten vroegste één jaar en ten laatste 1 maand vóór de gekozen ingangsdatum je pensioenaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats. Hiervoor heb je je identiteitskaart nodig en desgevallend die van je echtgeno(o)t(e). Het gemeentebestuur geeft je een ontvangstbewijs en verzendt je aanvraag naar de bevoegde pensioendienst.

Wat betekent het overlevingspensioen?
dropdown

Als weduw(e/naar) kan je een pensioen genieten, berekend in functie van de wettelijk vastgestelde loopbaan van je overleden echtgeno(o)t(e).

 

Om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen moet je de minimumleeftijd van 45 jaar bereikt hebben en minstens één jaar gehuwd zijn geweest met de werknemer op het ogenblik van het overlijden. De voorwaarde is ook vervuld als het huwelijk onmiddellijk werd voorafgegaan door een periode van wettelijke samenwoning en de som van de aansluitende periodes (periode van samenwoning + periode van het huwelijk) minstens 12 maanden (één jaar) is.

 

Van deze regel wordt afgeweken in volgende situaties:

 • Er is een kind geboren uit je huwelijk of je kind wordt geboren binnen de 300 dagen volgend op het overlijden van je echtgenoot.
 • Op het ogenblik van het overlijden is er een kind ten laste waarvoor jij of je echtgenoot kinderbijslag ontvangt.
 • Het overlijden is te wijten aan een ongeval.
 • Het overlijden is veroorzaakt door een beroepsziekte opgedaan tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep. De aanvang of de verergering van deze ziekte moet echter hebben plaatsgevonden na de datum van je huwelijk.
 • Het overlijden werd veroorzaakt door een beroepsziekte opgedaan tijdens de uitoefening van een door de Belgische Regering toevertrouwde opdracht of in het kader van de Belgische technische bijstand: de aanvang of de verergering van deze ziekte moet echter hebben plaatsgevonden na de datum van je huwelijk.
 • Je hebt een kind ten laste.
 • Je bent ten minste 66 % blijvend arbeidsongeschikt. Het gaat niet om het bewijzen van een handicap, maar om een arbeidsongeschiktheid die wordt erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV.
 • Je overleden echtgenoot was tewerkgesteld als ondergronds mijnwerker gedurende ten minste 20 jaar.

 

Aanvraag
Indien je overleden partner reeds gepensioneerd was en je zelf niet beroepsactief bent, moet je zelf geen aanvraag indienen. Het overlevingspensioen zal toegekend worden met ingang van de maand die volgt op de maand van overlijden. Indien tijdens de maand van overlijden nog geen pensioen werd uitbetaald, dan kan je hier nog aanspraak op maken. Andere mogelijke erfgenamen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Als je echtgeno(o)t(e) nog niet met pensioen was, moet je binnen de twaalf maanden na het overlijden een overlevingspensioen aanvragen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats. De aanvraag kan ook door een gevolmachtigde gebeuren. Het overlevingspensioen wordt dan met terugwerkende kracht vanaf de maand waarin je partner overleed, toegekend. Laattijdige aanvragen verliezen het voordeel van de terugwerkende kracht. Bij de aanvraag op het gemeentehuis neem je je identiteitskaart, trouwboekje en SIS-kaart mee.

Hoe berekent men mijn pensioen?
dropdown

Voor de berekening van het pensioenbedrag wordt er rekening gehouden met de bijdragen die je vroeger hebt betaald en je beroepsloopbaan als werknemer of zelfstandige. Ook de
jaren waarin je uitkeringen genoot, tellen mee voor de berekening.

 

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) berekent je pensioen op basis van je loopbaan.  Als de RVP niet over alle gegevens beschikt, wordt aan jou een afschrift van de ontbrekende bijdragebons opgevraagd.  Bezorg het ziekenfonds de brief van de RVP met vermelding van de nodige jaren. De Dienst Maatschappelijk Werk zorgt ervoor dat de gegevens worden opgezocht en bezorgt ze jou.

 

Wanneer je de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt, wordt er vanuit de pensioendienst automatisch een raming van je pensioenbedrag verstuurd. Ben je nog geen 55 jaar oud, dan kan je een simulatie van je pensioenbedrag maken via volgende website:www.kenuwpensioen.be

Wat met de verhoogde tegemoetkoming?
dropdown

Zodra wij je pensioenattest (elektronisch) van de instelling die je pensioen uitbetaalt hebben ontvangen, sturen wij je een verklaring op eer om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen.  Deze dient ondertekend te worden door alle meerderjarige gezinsleden (jij, je eventuele partner en eventuele personen ten laste van jou of je partner). Voeg hierbij:

 • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
 • het meest recente aanslagbiljet van onroerende inkomsten (kadastraal inkomen);
 • een recent uitbetalingsbewijs van je pensioen;
 • bewijsstukken van al je andere eventuele inkomsten;
 • bewijsstukken van de inkomsten van je eventuele partner en de eventuele personen ten laste.

 

Na ontvangst wordt het recht onderzocht en word je verwittigd of het recht al dan niet wordt toegekend. Je kan voor deze aanvraag ook de Dienst Maatschappelijk Werk contacteren.

 

Genoot je reeds de verhoogde tegemoetkoming? Dan zal dit recht naar aanleiding van je pensionering heronderzocht worden.

 

Meer info over de verhoogde tegemoetkoming vind je hier.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen over mijn pensioen?
dropdown

Naast de ziekenfondsgerelateerde onderwerpen, waarvoor je bij de klantenadviseurs en de Dienst Maatschappelijk Werk terecht kan, is er nu ook het nummer 1765, de Pensioenlijn:

 

Voortaan is er nog één enkel, makkelijk te onthouden, telefoonnummer voor alle vragen over het pensioen: het nummer 1765, waarbij ‘'17'' staat voor gratis en ‘'65'' voor de wettelijke pensioenleeftijd. Via dit gratis telefoonnummer kan de burger terecht bij de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) voor al zijn vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin hij gewerkt heeft.

 
Accordeon verwittigen
 
Accordeon Wat betekent het rustpensioen?
 
Accordeon Wat betekent het overlevingspensioen?
 
Accordeon pensioenberekening
 
Accordeon statuut voorkeurregeling of omnio
 
Accordeon Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
 
Document acties
« september 2014 »
september
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930